LEXICA

 Repetitorenkantoor Rechten UGent
 via 09/223.24.79 of bvba.lexica@skynet.be

 

 Repetitiebureau

 Exclusieve specialisatie voor de faculteit Rechten

 

Welkom bij onderwijskantoor Lexica

 

STUDIEBEGELEIDING

 

Lexica is reeds jaren de nummer één in repetitiebegeleiding Rechten Ugent. Door de professionele uitbouw - wij werken enkel met beroepsdocenten - stijgen wij duidelijk uit boven de middelmaat zodat de redelijke kans tot slagen gevoelig toeneemt.

 

Begeleiding kan voor één of meerdere vakken; er wordt geen aparte inschrijvingssom gevraagd.

 

De repetities zijn gericht naar het leren studeren, ontwikkelen van methodologie en het inzichtelijk verwerken van de stof.

 

Individuele begeleiding, een strikte programmatie, vaste prijzen en het feit dat wij hoofdzakelijk op referentie werken, garanderen een sterke prijs / kwaliteitsverhouding.

 

Lexica is bedoeld voor systematische jaarbegeleiding en richt zich alleen naar de faculteit Rechten universiteit Gent. De voorbereiding tweede zittijd is louter secundair. Een eerste zittijd voorbereiding biedt niet alleen betere slaagkansen, maar is tevens een serieuze toegevoegde waarde aan de universitaire scholing. 

 

Het is de bedoeling te groeien in systematische kennis-opbouw wat door de moeilijke en zeer grote hoeveelheden te verwerken stof, vooral voor eerstejaars, een probleem is. Het strikt volgen van een methode en vooral een programmatie zijn voor begeleidende bijlessen dan ook heel belangrijk. 

 

Sommige vakken lenen zich enkel voor volledige voorbereiding, andere worden ook aangeboden in fracties

 

 

 

 

 

 

NATUROPATHISCHE ONDERSTEUNING

 

De bvba Lexica beschikt ook over een naturopathisch centrum Comitas "sheng instituut". (www.yoga-comitas.be)

 

Studenten die bijkomende ondersteuning wensen op het vlak van studiestress, concentratie, (faal)angst, geheugenscherpte ... kunnen gebruik maken van dit centrum. Het is ayurvedisch van opvatting en werkt op energetisch niveau. Comitas is een succursale van de bvba Lexica, wat uiteraard de interactie tussen beiden bevordert.

 

Uit een onderzoek aan de universiteit van Leuven blijkt dat de huidige studenten veel meer onder druk en spanning staan dan hun voorgangers. Als verklaring bleek naast de algemene toename van de leerstof, vooral het individuele en vrije traject de oorzaak. Naast de bekende psychologische begeleiding en mental coaching werd vooral relaxatietherapie aanbevolen in de relatief korte periode voorafgaand aan het examen.

 

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Hospitaalstraat 9 (oud nummer 5)

9000 Gent

 

Tel.:        09 223 24 79

E-mail:    bvba.lexica@skynet.be

Website: www.lexica.be

 

 

Inlichtingen en mededelingen

              op afspraak

              telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 10 tot 16 uur (doorlopend!)

                                                    (behalve op woensdag)

  

LIGGING